SKHU/WETA/1901/4.1/035 – Dobrý šofér, záruka bezpečnosti

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Tréning bezpečnej jazdy pre mládež lektorovaný automobilovými pretekármi – cezhraničná spolupráca.

TBA racing zo Šiah a M&B Autó és Motor SE organizujú spoločne komplexný bezpečnostný program pre 11-15 ročné deti základných a špeciálnych škôl, kde dostanú príležitosť aj zněvýhodnené a postihnuté deti. V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnia 4 podujatia , 2 v Šahách a 2 v Dömsöde. V rámci týchto projektových činností si deti osvoja pravidlá cestnej premávky, ale aj správne formy zodpovedného konania v krízových situáciách, získajú zážitky z automobilového športu.

Na týchto akciách sa zúčastní celkovo 30 detí zo šahanských a 30 detí z dömsödských škôl, v rámci ktorých si deti vyskúšajú športovo-vzdelávací KartCross. Prvá akcia sa uskutoční 19. augusta v Šahách, ktorú bude za pár dní nasledovať podujatie v Dömsöde, 22. augusta. Deti sa zúčastnia teoretickej a praktickej prípravy, tiež si vyskúšajú jazdu na pretekárskej trati.

TBA racing je športový klub, ktorý vznikol v roku 1997. Zo zanieteným amatérov sa team počas viac ako 20 rokov vypracoval na jeden z najúspejších stredoeurópskych teamov. Naši jazdci sa môžu pýšiť viacerými titulmi z Majstrovstiev Slovenska, Maďarska a Zóny strednej Európy v autocrosse, v karte a v Off Roade. M&B Autó és Motor SE z Dömsödu počas svojej 18 ročnej existencie získal celkom 15 majstrovských titulov. Popri závodení považuje team za veľmi dôležité podporu mladých talentov. Oba teamy sú už takmer 20 rokov v úzkom kontakte, ktorý je základom súčastnej cezhraničnej spolupráce.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadlovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

V prípade otázok sa obráťte s dôverou na :
Baráti Tamás
E-mail: tomi.tba@gmail.com
Tel: +421 917 058 197
Webová stránka: www.tbaracing.sk